menyu
səhifə_banneri

China Home Aroma Diffuser VF140A Manufacturer

sitat almaq
Təfərrüatlar
 Model  VF140A
 Product Size  L140*W63*H160mm
 Oil bottle capacity  150ml
 Power-supply mode  3*D Battery / DC Adapter
 Voltage  5V
 Power  1W
 Material  PP+PC panel
 Control Modet  Intelligent time control/Bluetooth
 Oil Consumption  0.5-0.6ml/hr
 Customized Services  Acrylic panel pattern customization
 Coverage
 40-50㎡/120-150m³/400-500ft²
 Colour
Black / White

 

 

Wholesale Home Aroma Diffuser Video Display:

 

product Introduction:

A home aroma diffuser is a popular and versatile device that enhances the ambiance and atmosphere of any living space. These compact and stylish devices utilize ultrasonic technology to disperse fragrant essential oils into the air, creating a soothing and pleasant environment. With a simple and user-friendly operation, home aroma diffusers allow you to customize the intensity and duration of the fragrance, ensuring a personalized sensory experience. They also often feature soothing LED lights, making them an attractive and calming addition to any room. A home aroma diffuser offers a convenient and effective way to elevate your home’s atmosphere, promoting relaxation, wellness, and a delightful fragrance throughout your living space.

product use:

The home aroma diffuser is incredibly easy to use. Simply fill the water tank with clean water, add a few drops of your favorite essential oil, and turn on the device. The diffuser will disperse a fine mist into the air, carrying the aroma throughout the room. You can adjust the mist intensity and set the timer according to your preference. Additionally, many aroma diffusers feature soothing LED lights that can be set to your desired color or can cycle through a range of colors. The home aroma diffuser provides a delightful and effortless way to create a relaxing and fragrant atmosphere in your home.

Home Aroma Diffuser Advantages

  1. Aromatherapy Benefits: Aroma diffusers allow you to enjoy the therapeutic benefits of essential oils, such as relaxation, stress relief, improved sleep, mood enhancement, and increased focus.
  2. Improved Air Quality: By diffusing essential oils, aroma diffusers help purify and freshen the air, neutralizing odors and creating a clean and inviting environment.
  3. Humidification: Many aroma diffusers also function as humidifiers, adding moisture to the air and relieving dryness, especially during the winter months or in dry climates.
  4. Customizable Experience: Aroma diffusers often offer adjustable mist settings, timer options, and LED light features, allowing you to personalize your aromatherapy experience and create the desired ambiance.
  5. Safe and Eco-Friendly: Compared to traditional scented candles or sprays, aroma diffusers are a safer and more environmentally friendly way to enjoy fragrance in your home. They do not involve open flames or harmful chemicals.
  6. Decorative and Stylish: Aroma diffusers come in a variety of designs and styles, serving as both functional devices and decorative pieces that complement your home decor.
  7. Cost-Effective: A small amount of essential oil goes a long way in an aroma diffuser, making it a cost-effective option for long-lasting fragrance compared to other scenting methods.

 

Our Product Guarantee

At our company, we are committed to providing our customers with high-quality home aroma diffusers and ensuring their satisfaction with our products. We stand behind the quality and performance of our diffusers, which is why we offer a product guarantee to give you peace of mind with your purchase.

We take pride in delivering reliable and durable products, but in the rare event that you experience any problems, our team will work diligently to resolve the issue promptly and provide you with a satisfactory solution.

Your satisfaction is our top priority, and we are dedicated to ensuring that you enjoy the benefits of our home aroma diffusers with confidence.

We compare with other materials

Safety: Home aroma diffusers, particularly those that use ultrasonic technology, are generally safer than other methods such as candles or incense. They do not involve open flames, reducing the risk of accidents or fire hazards.

Continuous Operation: Unlike air fresheners or scented sprays, home aroma diffusers provide continuous operation, allowing for a consistent and long-lasting fragrance in your living space.

Customization: Aroma diffusers offer the flexibility to customize your scent experience by selecting different essential oils or creating blends to suit your preferences. This level of customization is not possible with most other materials.

Health Benefits: Home aroma diffusers provide the added benefit of aromatherapy, allowing you to experience the therapeutic effects of essential oils. These oils can promote relaxation, relieve stress, improve sleep, and enhance mood.

Eco-Friendliness: Compared to disposable air fresheners or aerosol sprays, home aroma diffusers are generally more environmentally friendly. They use minimal energy and produce less waste.

Decorative Element: Aroma diffusers often come in stylish designs, adding a decorative touch to your home. They can blend seamlessly with your interior decor, enhancing the overall aesthetic.

While other materials may offer convenience or immediate fragrance, home aroma diffusers provide a more controlled and customizable experience with added health benefits. They create a relaxing and inviting ambiance while allowing you to enjoy the therapeutic properties of essential oils.

 

Thank you for your interest in our Home Aroma Diffuser! We’ll be happy to assist you further and provide any information you need. If you have any questions, questions or concerns, please do not hesitate to contact us. https://www.vinescents.com/ or vinescents@gmail.com.

 

This product: China Home Aroma Diffuser VF140A Manufacturer

China Home Aroma Diffuser VF140A Manufacturer FAQ
Q1. Niyə şirkətinizin məhsulunu seçirsiniz?
Şirkətimizin avadanlıqları Yapon idxal hava nasosunu qəbul edir, sprey başlığı atomlaşdırılmış püskürtmə başlığını qəbul edir, yeni maşın gözəl görünüş, uzun xidmət müddəti, yüksək miqdarda atomizasiya və geniş əhatə dairəsi üstünlüyü ilə korroziyaya qarşı polad və sərtləşdirilmiş şüşə qəbul edir. .
S2: MOQ sifarişindən əvvəl sınaqdan keçirmək üçün nümunələr almaq mümkündürmü?
Bəli, əlbəttə ki, edə bilərsiniz.
Q3. Efir yağınız sağlamlığa zərərlidirmi?
Xeyr, bütün efir yağlarımız ətirlər assosiasiyasının standartlarına ciddi uyğun olaraq təmizlənir və çıxarılır və biz ROHS (Beynəlxalq Ətraf Mühit Direktivləri) və REACH (insan üçün təhlükəli maddələr üzrə 163 sınaq) keçdik.
Q4. Zəmanət müddəti nə qədərdir?
Bütün məhsullarımıza 1 il zəmanət verilir. Hər hansı bir hissə zədələnərsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, ən qısa zamanda həllini hazırlayacağıq.
Q5.Atomlaşdırılmış baş hissələrini necə saxlamaq olar?
Yeni atomlaşdırılmış baş hissəsi dəyişdirilmək üçün əlavə olunacaq. Atomlaşdırılmış baş hissəsi bloklanırsa, yenisini yerləşdirə və kirləri parçalamaq üçün köhnəni spirtə qoya bilərsiniz. Atomlaşdırılmış hissələri ayda bir dəfə dəyişdirmək daha yaxşıdır.
Q6. Efir yağınızı doldurmaq mümkündürmü? İnsanlara zərərlidirmi?
Bəli, efir yağı yenidən doldurula bilər. Amma yalnız PURE Efir yağından istifadə etmək olar, maşına su əlavə etmək olmaz. İnsanlara zərərli deyil.
Q7. Elektrikli Qoxu Diffuzorunuz işləməyə qadirdirmi?
Bəli, hər gün səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi iş intervallarını təyin edə və fasilələri dayandıra bilərsiniz, məsələn, 30 saniyə açıq və 30 saniyə istirahət.
Q8. Maşını necə təmizləmək olar?

1. Şüşəni çıxarın.

2. Butulkaya bir az spirt doldurun və şüşəni təmizləyin.

3. Təzə spirt doldurun və maşına quraşdırın, işləmək üçün gücü açın.

4. 10 dəqiqədən sonra təmizləndikdən sonra söndürün.

5. Efir yağ şüşəsini maşının içərisinə qoyun, yaxşıca bağlayın.