bwydlen
mynegai_ico
GORAU
VR ffatri
NODWEDDOL
Cynhyrchion

Mae cynhyrchion y cwmni wedi pasio profion CE, ROHS, FCC, EMC, TUV, ABCh ac EK,

Mynnwch Beiriant Arogl i wneud i'ch gofod cyfan arogli'n wych, y cynhyrchion arbenigol i bwysleisio'ch hoff ofodau gyda'ch hoff bersawr, a defnyddiwch y blotter sampl i gael swp o bersawr arall efallai nad ydych chi'n gyfarwydd â nhw eto.

camp01
Peiriant arogl masnachol
camp01
Tryledwr Aroma Cartref
camp01
Tryledwr Aroma Car
camp01
Olew Hanfodol
GORAU

Peiriant arogl masnachol

GORAU

Olew Hanfodol

Mae VINESCENTS wedi ymrwymo i ymchwil a datblygu a chynhyrchu cynhyrchion electronig deallus a chynhyrchion olew hanfodol persawr fel tryledwr aroma, peiriant arogl, purifier aer, offerynnau harddwch a gofal croen.
camp01
PERYGLON MWYAF POBLOGAIDD
camp01
CYNHWYSION MWYAF AMLWG
camp01
NAWS MWYAF DYMUNOL
camp01
TYMOR
camp01
LLE MAE'N CAEL EI DDEFNYDDIO RHAN FWYAF
PERYGLON
y Mis
MEHEFIN 2022 FRAGRANCE PICK
ffroenell peiriant persawr datblygu'n annibynnol

Mae VINESCENTS wedi ymrwymo i ymchwil a datblygu a chynhyrchu cynhyrchion electronig deallus a chynhyrchion olew hanfodol persawr fel tryledwr aroma, peiriant arogl, purifier aer, offerynnau harddwch a gofal croen. Yn seiliedig ar dîm ymchwil a datblygu cryf a gweithwyr technegol hyfforddedig, rydym wedi darparu gwasanaethau ODM ac OEM i gwsmeriaid ledled y byd am fwy na 5 mlynedd.

gorsaf
gorsaf
Ein Cwmpas Ymchwil a Datblygu
Cynnig marchnata arogleuol wedi'i deilwra

Cais am ddiheintio atomization, chwistrellu mosgito, glanhau, diarogleiddio a chynhyrchion eraill mewn mannau cyhoeddus a lleoedd teuluol fel gwestai, KTV, Canolfannau Siopa, Ysbytai, Meysydd Awyr, Gorsafoedd.

NODWEDDOL
Erthyglau Blog
“Introducing the AC Fragrance Diffuser: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents”
“Introducing the AC Fragrance Diffuser: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents”

Time:2023-9-24

Introducing the AC Fragrance Diffuser: Elevate Your Surroundings with Refreshing ScentsAre you tired of coming home to a stale and unpleasant-smelling environment? Do you wish there was a way to enhance the ambiance of your living space effortlessly? Look no further! We are thrilled to introduce the AC Fragrance Diffuser, a revolutionary device designed to elevate your surroundings with refreshing...
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas

Time:2023-9-23

Creating a captivating and memorable environment for customers is crucial. While visual aesthetics and auditory elements are often prioritized, the power of scent should not be underestimated. Fragrance has the ability to evoke emotions, trigger memories, and leave a lasting impression on individuals. Recognizing this, the introduction of the ultimate commercial fragrance machine promises to elevate spaces with enchanting aromas,...
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance

Time:2023-9-22

It is essential to create a living space that provides comfort, relaxation, and a sense of well-being. One way to achieve this is by using a home scent diffuser machine. These innovative devices have gained immense popularity in recent years due to their ability to enhance the ambiance of any room with delightful fragrances. In this article, we will explore...
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners

Time:2023-9-21

Introduction: In the competitive world of the hospitality industry, hotels strive to provide their guests with an experience that is both memorable and luxurious. From the grand entrance to the guest rooms, every aspect is carefully designed to create a welcoming and comfortable ambiance. While most hotels focus on visual aesthetics, the importance of scent in creating a lasting impression...
China Scent Dispenser: Elevating Business Atmosphere with Fragrance
China Scent Dispenser: Elevating Business Atmosphere with Fragrance

Time:2023-9-20

Companies are constantly seeking innovative ways to enhance customer experience and create a memorable ambiance. One such tool that has gained popularity in recent years is the scent dispenser. By infusing a space with pleasant fragrances, these devices offer a unique way to elevate the business atmosphere and leave a lasting impression on customers. The concept of using scent to...
Scent-astic Business: The Power of a Scent Machine
Scent-astic Business: The Power of a Scent Machine

Time:2023-9-19

Companies are constantly seeking innovative ways to enhance the customer experience and leave a lasting impression. One often overlooked aspect of creating a memorable ambiance is the power of scent. A scent machine, also known as a fragrance diffuser, can be a game-changer for businesses looking to stand out from the crowd and create a unique atmosphere. In this article,...
China HVAC Aroma Diffuser: Enhance Your Space with Fragrant Ambiance
China HVAC Aroma Diffuser: Enhance Your Space with Fragrant Ambiance

Time:2023-9-18

Introduction Creating a pleasant and inviting atmosphere is essential for any space, be it a home, office, or commercial establishment. One often overlooked aspect of ambiance is the fragrance in the air. Scent has a powerful impact on our mood, emotions, and overall well-being. The HVAC aroma diffuser is a revolutionary device that offers a convenient and effective way to...
Scent Diffuser Machine Commercial: Elevate Your Space with Captivating Fragrances!
Scent Diffuser Machine Commercial: Elevate Your Space with Captivating Fragrances!

Time:2023-9-17

Are you tired of walking into a room and being greeted by stale air? Do you long for a space that is not only visually appealing but also smells inviting and captivating? Look no further than our state-of-the-art Scent Diffuser Machine! With its innovative technology and wide range of fragrances, this machine is designed to transform any space into a...
Enhance Your Hotel Experience with an Air Freshener Machine
Enhance Your Hotel Experience with an Air Freshener Machine

Time:2023-9-16

When it comes to hotel experiences, there are several factors that can greatly influence guests' overall satisfaction. From the comfort of the room to the quality of service, every detail matters. One often overlooked aspect that can significantly impact a guest's experience is the scent of the hotel room. A pleasant and inviting smell can create a memorable experience, while...
Diweddariadau E-bost

A gawn ni anfon e-bost atoch pan fydd gennym newyddion a allai fod o ddiddordeb i chi, fel cwponau neu bersawr newydd? Rydym yn addo peidio â bod yn bla, ac nid ydym byth yn rhannu ein rhestrau postio.