මෙනු
පිටුව_බැනරය

Contact us

අමතන්න: ජෙරී යැං
WhatsApp:+86 13318834832
විද්‍යුත් තැපෑල: vinescents@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල: info@vinescents.com
එකතු කරන්න: වයිමින්ෂොං පාර සහ ෂැංබියන් හුවාන්කුන් වීදිය මංසන්ධියෙන් මීටර් 240 ක් බටහිරින්, පන්යු දිස්ත්‍රික්කය, ගුවැන්ෂු නගරය, ගුවැන්ඩොං පළාත, චීනය

Location Details

 • Email

  vinescents@gmail.com

 • Email

  info@vinescents.com

 • දුරකථන

  +86 13318834832

 • Address

  240 meters west of the intersection of Weiminzhong Road and Zhangbian Huancun Street, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China