μενού
index_ico
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
εργοστασιακή εικονική πραγματικότητα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προϊόντα

Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν περάσει δοκιμές CE, ROHS, FCC, EMC, TUV, PSE και EK,

Αποκτήστε ένα Scent Machine για να μυρίζει υπέροχα ολόκληρος ο χώρος σας, τα ειδικά προϊόντα για να τονίσετε τους αγαπημένους σας χώρους με τα αγαπημένα σας αρώματα και χρησιμοποιήστε το δείγμα blotter για να πάρετε μια μυρωδιά από άλλα αρώματα που μπορεί να μην γνωρίζετε ακόμα.

feat01
Εμπορική Αρωματική Μηχανή
feat01
Διαχύτης αρώματος σπιτιού
feat01
Διαχύτης αρώματος αυτοκινήτου
feat01
Αιθέριο Έλαιο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Εμπορική Αρωματική Μηχανή

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Αιθέριο Έλαιο

Η VINESCENTS δεσμεύεται για την Ε&Α και την παραγωγή έξυπνων ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων αιθέριων ελαίων αρωμάτων όπως διαχύτης αρωμάτων, μηχανή αρωματισμού, καθαριστής αέρα, όργανα ομορφιάς και φροντίδας δέρματος.
feat01
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΗΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
feat01
ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
feat01
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
feat01
ΕΠΟΧΗ
feat01
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΡΩΜΑΤΑ
του μήνα
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ακροφύσιο μηχανής αρωμάτων που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα

Η VINESCENTS δεσμεύεται για την Ε&Α και την παραγωγή έξυπνων ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων αιθέριων ελαίων αρωμάτων όπως διαχύτης αρωμάτων, μηχανή αρωματισμού, καθαριστής αέρα, όργανα ομορφιάς και φροντίδας δέρματος. Με βάση μια ισχυρή ομάδα Ε&Α και εκπαιδευμένους τεχνικούς, παρέχουμε υπηρεσίες ODM και OEM για πελάτες σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 5 χρόνια.

σταθμός
σταθμός
Το πεδίο Ε&Α μας
Προσαρμοσμένη πρόταση μάρκετινγκ όσφρησης

Εφαρμογή για απολύμανση ψεκασμού, ψεκασμό κουνουπιών, καθαρισμό, απόσμηση και άλλα προϊόντα σε δημόσιους χώρους και οικογενειακούς χώρους όπως ξενοδοχεία, KTV, Εμπορικά κέντρα, Νοσοκομεία, Αεροδρόμια, Σταθμοί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άρθρα ιστολογίου
The Ultimate Solution for a Fresh and Invigorating Hotel Atmosphere – Introducing the Hotel Air Freshener Machine
The Ultimate Solution for a Fresh and Invigorating Hotel Atmosphere – Introducing the Hotel Air Freshener Machine

Time:2023-9-28

As the hospitality industry continues to evolve, hotel owners and managers are constantly looking for innovative ways to enhance their guests' experience. One of the key factors that contribute to a pleasant stay is the atmosphere of the hotel. A fresh and invigorating smell can make guests feel welcome and comfortable during their visit. To address this need, we are...
Experience the Ultimate Home Fragrance with Our Innovative Home Scent System
Experience the Ultimate Home Fragrance with Our Innovative Home Scent System

Time:2023-9-28

Creating a warm and inviting atmosphere in our homes has become more important than ever. We all want our living spaces to reflect our personality and provide a sense of comfort and relaxation. One of the most effective ways to achieve this is through the use of home fragrances. The right scent can transform any space into a sanctuary, making...
China HVAC Scent Diffuser: Enhancing Indoor Air Quality with Fragrant Elegance
China HVAC Scent Diffuser: Enhancing Indoor Air Quality with Fragrant Elegance

Time:2023-9-27

Indoor air quality plays a crucial role in creating a comfortable and healthy environment within our homes and offices. We often invest in air purifiers and ventilation systems to remove pollutants and ensure fresh air circulation. While these measures are essential, there is another aspect of indoor air quality that is often overlooked – fragrance. A pleasant scent can enhance...
Fragrance Diffuser Machine: Enhance Your Space with Aromatic Bliss
Fragrance Diffuser Machine: Enhance Your Space with Aromatic Bliss

Time:2023-9-26

Introduction Finding ways to create a relaxing and serene environment at home or in the office is becoming increasingly important. One of the most effective ways to achieve this is by using a fragrance diffuser machine. These devices not only add a pleasant aroma to your space but also offer a myriad of benefits for your physical and mental well-being....
The Refreshing Essence of a Hotel Lobby: Infusing Air with a Pleasant Fragrance
The Refreshing Essence of a Hotel Lobby: Infusing Air with a Pleasant Fragrance

Time:2023-9-25

When entering a hotel lobby, one is immediately enveloped in an atmosphere of luxury and relaxation. The opulent furnishings, the soothing lighting, and the warm smiles of the staff all contribute to this welcoming ambiance. However, there is another element that often goes unnoticed but plays a significant role in creating this inviting environment - the scent that fills the...
Introducing the AC Fragrance Diffuser wholesale: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents
Introducing the AC Fragrance Diffuser wholesale: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents

Time:2023-9-24

Are you tired of coming home to a stale and unpleasant-smelling environment? Do you wish there was a way to enhance the ambiance of your living space effortlessly? Look no further! We are thrilled to introduce the AC Fragrance Diffuser, a revolutionary device designed to elevate your surroundings with refreshing scents. Gone are the days of relying solely on traditional...
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas

Time:2023-9-23

Creating a captivating and memorable environment for customers is crucial. While visual aesthetics and auditory elements are often prioritized, the power of scent should not be underestimated. Fragrance has the ability to evoke emotions, trigger memories, and leave a lasting impression on individuals. Recognizing this, the introduction of the ultimate commercial fragrance machine promises to elevate spaces with enchanting aromas,...
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance

Time:2023-9-22

It is essential to create a living space that provides comfort, relaxation, and a sense of well-being. One way to achieve this is by using a home scent diffuser machine. These innovative devices have gained immense popularity in recent years due to their ability to enhance the ambiance of any room with delightful fragrances. In this article, we will explore...
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners

Time:2023-9-21

Introduction: In the competitive world of the hospitality industry, hotels strive to provide their guests with an experience that is both memorable and luxurious. From the grand entrance to the guest rooms, every aspect is carefully designed to create a welcoming and comfortable ambiance. While most hotels focus on visual aesthetics, the importance of scent in creating a lasting impression...
Ενημερώσεις μέσω email

Μπορούμε να σας στείλουμε email όταν έχουμε νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως νέα κουπόνια ή αρώματα; Υποσχόμαστε να μην είμαστε παράσιτο και δεν μοιραζόμαστε ποτέ τις λίστες αλληλογραφίας μας.