μενού
page_banner

Manufacturer wholesale Home Aroma Diffuser-VS1300ABW

λάβετε μια προσφορά
Λεπτομέριες
Model VF130BW
Product Size 106*157*88mm
Oil bottle capacity 120ml
Power-supply mode DC Adapter
Voltage 5V
Power 1.5W
Material PP
Control Mode Bluetooth/WIFI
Oil Consumption 0.5-0.6ml/hr
Customized Services Acrylic panel pattern customization
Coverage 40-50㎡/120-150m³/400-500ft²
Color White

 

High Quality Home Aroma Diffuser Video display:

 

Home Aroma Diffuser Uses

1. Relaxation and Stress Relief: Diffusing calming essential oils like lavender, chamomile, or bergamot can promote relaxation and reduce stress.

2. Aromatherapy: Home aroma diffusers are often used for aromatherapy, which involves using specific scents to address various health and emotional concerns.

3. Better Sleep: Certain essential oils, such as lavender, can improve sleep quality and promote a restful night’s sleep.

4. Mood Enhancement: Uplifting scents like citrus or peppermint can improve mood and create a positive atmosphere.

 

our service

1. Aromatherapy: Home aroma diffusers offer aromatherapy benefits, promoting relaxation, stress relief, better sleep, and emotional well-being through the use of essential oils.

2. Air Freshening: Diffusers help eliminate unpleasant odors, replacing them with refreshing scents, making indoor spaces more enjoyable.

3. Mood Enhancement: By diffusing specific scents, diffusers can uplift moods, boost energy, or create a calming atmosphere as desired.

4. Aesthetic Appeal: Some diffusers come with LED lights that change colors, adding to the ambiance and aesthetic appeal of the space.

5. Humidification: Aroma diffusers with misting functions help humidify dry indoor air, benefiting respiratory health.

6. Customization: Users can experiment with different essential oil blends to tailor the fragrance experience to their preferences and specific needs.

 

Check and solve common problems

Q: Why is my aroma diffuser not producing mist?

A: Check if there is enough water in the tank. Clean the water tank and the ultrasonic plate to remove any buildup or blockages. Ensure that the device is correctly plugged in and turned on.
Q: Can I use essential oils in my diffuser?

A: Yes, most aroma diffusers are designed to work with essential oils. However, always check the manufacturer’s guidelines and use recommended dilution ratios to prevent damage to the diffuser.
Q: How often should I clean my diffuser?

A: It is recommended to clean your diffuser after every use or at least once a week. Regular cleaning prevents mold or bacteria growth and ensures optimal performance.
Q: Can I use tap water in my diffuser?

A: Using distilled or filtered water is recommended to prevent mineral buildup in the diffuser. However, if you must use tap water, consider using a water softener or descaler periodically.
Q: My diffuser doesn’t turn on. What should I do?

A: Check the power source and ensure the power cord is securely plugged in. Confirm that there is water in the tank and that the water level sensor is not obstructed.
Q: Why does my diffuser make a loud noise?

A: A loud noise may be caused by mineral deposits or impurities in the water. Try cleaning the water tank and ultrasonic plate thoroughly.
Q: Are there specific oils I should avoid using around pets?

A: Some essential oils can be harmful to pets. Avoid using oils like tea tree, eucalyptus, or citrus oils around animals. Use pet-safe oils like lavender or chamomile.
Q: How do I change the LED light color on my diffuser?

A: Refer to the user manual for instructions on changing the LED light color. Many diffusers have a button or specific sequence to toggle between different colors.
Q: Can I leave my diffuser running all day?

A: While many diffusers have continuous operation modes, it is recommended to follow the manufacturer’s guidelines and use timer settings for safety and to conserve essential oils.
Q: Why does my diffuser have a strange odor?

A: The diffuser might retain residual odors from previous uses. Clean the diffuser thoroughly with water and a mild detergent to remove any lingering smells.

 

If you need to know more, please visit our official website,https://www.vinescents.com.

This product: Manufacturer wholesale Home Aroma Diffuser-VS1300ABW

Manufacturer wholesale Home Aroma Diffuser-VS1300ABW FAQ
Q1. Γιατί να επιλέξετε το προϊόν της εταιρείας σας;
Ο εξοπλισμός της εταιρείας μας υιοθετεί την ιαπωνική αντλία αέρα εισαγωγής, η κεφαλή ψεκασμού υιοθετεί το ψεκασμένο ακροφύσιο ψεκασμού, η νέα μηχανή υιοθετεί αντιδιαβρωτικό χάλυβα και σκληρυμένο γυαλί, με το πλεονέκτημα της όμορφης εμφάνισης, της μεγάλης διάρκειας ζωής, της υψηλής ποσότητας ψεκασμού και της ευρείας κάλυψης .
Ε2: Είναι δυνατόν να αγοράσετε δείγματα για δοκιμή πριν από μια παραγγελία MOQ;
Ναι, φυσικά και μπορείς.
Ε3. Είναι το αιθέριο έλαιό σας επιβλαβές για την υγεία;
Όχι, όλα μας τα αιθέρια έλαια εξευγενίζονται και εκχυλίζονται αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα της ένωσης αρωμάτων και περάσαμε τις ROHS (Διεθνείς Περιβαλλοντικές Οδηγίες) και το REACH (163 δοκιμές για επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο).
Ε4. Πόσο καιρό ισχύει η περίοδος εγγύησης;
Όλα τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση 1 έτους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που κάποια εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα, θα λύσουμε την επίλυση το συντομότερο δυνατόν.
Q5. Πώς να διατηρήσετε τα εξατμισμένα μέρη κεφαλής;
Ένα νέο εξατομικευμένο τμήμα κεφαλής θα προσαρτηθεί για αντικατάσταση. Εάν το τμήμα της κεφαλής έχει βουλώσει, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο και να βάλετε το παλιό στο οινόπνευμα για να αποσυντεθεί η βρωμιά. Είναι καλύτερα τα ψεκασμένα εξαρτήματα να αντικαθίστανται μία φορά το μήνα.
Ε6. Το αιθέριο έλαιό σας μπορεί να ξαναγεμιστεί; Είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους;
Ναι, το αιθέριο έλαιο μπορεί να ξαναγεμιστεί. Αλλά μόνο PURE αιθέριο έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να προστεθεί νερό στο μηχάνημα. Δεν είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους.
Ε7. Είναι ο ηλεκτρικός σας διαχύτης αρωμάτων σε θέση να λειτουργήσει;
Ναι, μπορείτε να ορίσετε διαστήματα εργασίας και διαστήματα διακοπής, όπως 30 δευτερόλεπτα ενεργοποίηση και 30 δευτερόλεπτα απενεργοποίηση από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ. καθημερινά.
Ε8. Πώς να καθαρίσετε το μηχάνημα;

1. Βγάλτε το μπουκάλι.

2. Γεμίστε λίγο οινόπνευμα με το μπουκάλι και καθαρίστε το μπουκάλι.

3. Γεμίστε ξανά το φρέσκο οινόπνευμα και τοποθετήστε το στο μηχάνημα, ανοίξτε το ρεύμα για να λειτουργήσει.

4. Μετά από 10 λεπτά και έχει τελειώσει ο καθαρισμός, απενεργοποιήστε.

5. Βάλτε το μπουκάλι με αιθέριο έλαιο μέσα στο μηχάνημα, κλείστε το καλά.