menu
faqe_banner

Manufacturer wholesale Home Aroma Diffuser-VS1300A

të marrë një kuotë
Detajet
Model VF1300A
Product Size L140*W63*H160mm
Oil bottle capacity 150ml
Power-supply mode DC Adapter
Voltage 12V
Power 4.6W
Material PP+PC panel
Control Mode Intelligent time control
Oil Consumption 2-2.2ml/h
Customized Services Acrylic panel pattern customization
Coverage 390-430㎡/1150-1300m³
Color White / Black

 

High Quality Home Aroma Diffuser Video display:

 

Home Aroma Diffuser Uses

1. Relaxation and Stress Relief: Diffusing calming essential oils like lavender, chamomile, or bergamot can promote relaxation and reduce stress.

2. Aromatherapy: Home aroma diffusers are often used for aromatherapy, which involves using specific scents to address various health and emotional concerns.

3. Better Sleep: Certain essential oils, such as lavender, can improve sleep quality and promote a restful night’s sleep.

4. Mood Enhancement: Uplifting scents like citrus or peppermint can improve mood and create a positive atmosphere.

our service

1. Aromatherapy: Home aroma diffusers offer aromatherapy benefits, promoting relaxation, stress relief, better sleep, and emotional well-being through the use of essential oils.

2. Air Freshening: Diffusers help eliminate unpleasant odors, replacing them with refreshing scents, making indoor spaces more enjoyable.

3. Mood Enhancement: By diffusing specific scents, diffusers can uplift moods, boost energy, or create a calming atmosphere as desired.

4. Aesthetic Appeal: Some diffusers come with LED lights that change colors, adding to the ambiance and aesthetic appeal of the space.

5. Humidification: Aroma diffusers with misting functions help humidify dry indoor air, benefiting respiratory health.

6. Customization: Users can experiment with different essential oil blends to tailor the fragrance experience to their preferences and specific needs.

 

Check and solve common problems

Q: Why is my aroma diffuser not producing mist?

A: Check if there is enough water in the tank. Clean the water tank and the ultrasonic plate to remove any buildup or blockages. Ensure that the device is correctly plugged in and turned on.
Q: Can I use essential oils in my diffuser?

A: Yes, most aroma diffusers are designed to work with essential oils. However, always check the manufacturer’s guidelines and use recommended dilution ratios to prevent damage to the diffuser.
Q: How often should I clean my diffuser?

A: It is recommended to clean your diffuser after every use or at least once a week. Regular cleaning prevents mold or bacteria growth and ensures optimal performance.
Q: Can I use tap water in my diffuser?

A: Using distilled or filtered water is recommended to prevent mineral buildup in the diffuser. However, if you must use tap water, consider using a water softener or descaler periodically.
Q: My diffuser doesn’t turn on. What should I do?

A: Check the power source and ensure the power cord is securely plugged in. Confirm that there is water in the tank and that the water level sensor is not obstructed.
Q: Why does my diffuser make a loud noise?

A: A loud noise may be caused by mineral deposits or impurities in the water. Try cleaning the water tank and ultrasonic plate thoroughly.
Q: Are there specific oils I should avoid using around pets?

A: Some essential oils can be harmful to pets. Avoid using oils like tea tree, eucalyptus, or citrus oils around animals. Use pet-safe oils like lavender or chamomile.
Q: How do I change the LED light color on my diffuser?

A: Refer to the user manual for instructions on changing the LED light color. Many diffusers have a button or specific sequence to toggle between different colors.
Q: Can I leave my diffuser running all day?

A: While many diffusers have continuous operation modes, it is recommended to follow the manufacturer’s guidelines and use timer settings for safety and to conserve essential oils.
Q: Why does my diffuser have a strange odor?

A: The diffuser might retain residual odors from previous uses. Clean the diffuser thoroughly with water and a mild detergent to remove any lingering smells.

 

If you need to know more, please visit our official website,https://www.vinescents.com.

This product: Manufacturer wholesale Home Aroma Diffuser-VS1300A

Manufacturer wholesale Home Aroma Diffuser-VS1300A FAQ
Q1. Pse të zgjidhni produktin e kompanisë suaj?
Pajisjet e kompanisë sonë miratojnë pompën japoneze të ajrit të importit, koka e spërkatjes miraton grykën e spërkatjes së atomizuar, makina e re adopton çelik anti-korroziv dhe xhami të fortë, me avantazhin e pamjes së bukur, jetëgjatësisë së gjatë, sasisë së lartë të atomizimit dhe mbulimit të gjerë .
Q2: A është e mundur të blini mostra për të testuar përpara një porosie MOQ?
Po, sigurisht që mundesh.
Q3. A është vaji juaj esencial i dëmshëm për shëndetin?
Jo, të gjithë vajrat tanë esencialë rafinohen dhe nxirren në përputhje të rreptë me standardet e shoqatës së aromave, dhe ne kaluam ROHS (Direktivat Ndërkombëtare të Mjedisit) dhe REACH (163 teste mbi substancat e rrezikshme për njerëzit).
Q4. Sa zgjat periudha e garancisë?
Të gjitha produktet tona janë të garantuara 1 vit. Ju mund të kontaktoni me ne në rast se ndonjë pjesë është e dëmtuar, ne do të zgjidhim zgjidhjen sa më shpejt.
Q5.Si të mirëmbahen pjesët e kokës të atomizuara?
Një pjesë e re e kokës e atomizuar do të bashkëngjitet për zëvendësim. Nëse pjesa e kokës së atomizuar është e bllokuar, mund të vendosni të renë dhe të vjetrën ta vendosni në alkool për të dekompozuar papastërtitë. Është më mirë që pjesët e atomizuara të ndërrohen një herë në muaj.
P6. A mund të rimbushet vaji juaj esencial? A është e dëmshme për njerëzit?
Po, vaji esencial mund të rimbushet. Por mund të përdoret vetëm vaj esencial i pastër, uji nuk mund të shtohet në makinë. Nuk është e dëmshme për njerëzit.
P7. A është në gjendje të funksionojë Difuzori juaj Elektrik i Aromës?
Po, mund të caktoni intervalet e punës dhe intervalet e ndalimit, si 30 sekonda ndezur dhe 30 sekonda jashtë çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 pasdite.
P8. Si të pastroni makinën?

1. Nxirreni shishen.

2. Mbushni pak alkool me shishen dhe pastroni shishen.

3. Rimbushni alkoolin e freskët dhe vendoseni në makinë, hapni fuqinë për të punuar.

4. Pas 10 minutash dhe ka mbaruar pastrimi, fikeni.

5. Vendoseni shishen e vajit eterik brenda makinës, mbylleni mirë.